Referencie

SHR Doboš Bartolomej, Malé Trakany

SHR MVDr. Kosztyu Štefan, Bačka

Agrotisa s.r.o.,Kráľovský ChlmecPD Paňovce

Agrofarma-K, s.r.o., Medzany

TOPAGRO s.r.o, Parchovany

SHR Hospodár Juraj, Zalužice

Dubiná s.r.o., Čeľovce

SHR Gallo Ivan, Torňaľa

SHR Urbán Pavel, Husiná

PD Hrnčiarske Zalužany

DUFART s.r.o, Spišský Štvrtok

PD Javorina, Malcov

Agro-S s.r.o., Dvorianky

HORTIP s.r.o, Studenec

Agrovýroba spol. s r.o., Rokycany

Agrospol s.r.o., Michalovce

Agro-Da-Ba s.r.o., Dargov

Farma BT s.r.o., Veľké Raškovce

PRUNUS-Ing Slivka Jozef

SHR – Szaxon František, Zatín

AGROPRODUKT s.r.o., Nový Ruskov

Agro Valaliky a.s., Cestice

Mold – Trade s.r.o., Cestice

AGRO – VALALIKY GROUP s.r.o., Cestice

SHR – Petranský Juraj, Ľubovec

APD Malčice

AGRO PLUS spol. s r.o., Budimír

SHR – Zamba Ondrej, Novosad

PM Tisovec s.r.o., dvor Plešivec

Farma Komaničan s.r.o., Vrbnica

SHR – Tačár Alexander, Vrbnica

I.P. Construct, s.r.o., Michalovce

AGROSOLUM s.r.o., Rimavská Sobota

PD Peder

AGROprofit, s.r.o., Boliarov

KEĽO A SYNOVIA s.r.o, Veľké Teriakovce

Agrodružstvo Turňa, Turňa nad Bodvou

PD Smižany

FT Agro, Milhostov

Agro družstvo Čičarovce

AGROSVID, s.r.o., Granč-Petrovce

Družstvo podielnikov BIODRUŽSTVO Smilno

Sejlan, s.r.o., Bertotovce

RD Bijacovce

RD Veľké Kapušany

ABG Trebišov, s.r.o.

AGROVÝROBA spol. s.r.o., Rokycany

PD Nová Bodva