IS Dimenzio

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

IS Dimenzio je skorá bezosinatá odroda s vysokým úrodovým potenciálom, vynikajúcimi agronomickými vlastnosťami a vysokou potravinárskou akosťou E(7-8). Bola vyšľachtená z kríženia Barroko x Bohemia. V porovnaní s odrodou Bohemia má vyššiu schopnosť odnožovania, vyšší počet produktívnych odnoží o 8-10 % a nižšie steblo o 10-12 cm. Odolnosť proti poliehaniu má vysokú. Po odrode Barroko zdedila komplexnú poľnú odolnosť proti listovým chorobám. IS Dimenzio je plastická a univerzálna odroda, ktorá je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a vykazuje vysokú ročníkovú stabilitu. IS Dimenzio je klasový typ odrody, ktorý tvorí úrodu predovšetkým vysokou produktivitou klasov, preto vyžaduje sejbu v prvej polovici agrotechnického termínu v danej oblasti. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy. Vďaka jej komplexnej odolnosti je jedno ošetrenie porastov fungicídom proti listovým chorobám spravidla postačujúce. Optimálny termín sejby je 1.10. – 15.10.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá stredná vysoká dobrá 43 – 45 4,3 – 4,8 dobrá dobrá

LG Magirus

pšenica ozimná

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Magirus je intenzívna odroda s elitnou potravinárskou kvalitou E klasového typu. Rastlina je stredne vysoká. Jedná sa o stredne skorú odrodu s dobrou schopnosťou odnožovania a vysokou odolnosťou voči poliehaniu a porastaniu zrna. Charakteristická je vysoká mrazuvzdornosť.

LG Magirus sa vyznačuje odolnosťou proti hrdzi plevovej aj hrdzi pšeničnej, strednou odolnosťou proti múčnatke a fuzariózam v klase a dobrou odolnosťou proti listovým škvrnitostiam a DTR.

LG Magirus je plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Odroda je vhodná aj na neskoršie siatie a na pestovanie na ploche po obilnine aj kukurici. Doporučený výsevok je 3,3 – 4,7 MKS/ha v závislosti od termínu siatia a agrotechnických podmienok. Použitie morforegulátoru treba zvoliť s ohľadom na intenzitu pestovania.

LG Magirus je najvýnosnejšia odroda s kvalitou E v Nemecku.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká dobrá 55 3,3 – 4,7 veľmi dobrá dobrá

Moschus

pšenica ozimná

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Moschus má výbornú potravinársku kvalitu E. Odroda je stredne skorá s dobrou schopnosťou odnožovania. Rastlina je stredne vysokého vzrastu so strednou až vyššou HTS. Vyznačuje sa veľmi vysokým obsahom dusíkatých látok. Dosahuje veľmi vysoké a stabilné pádové číslo (9 bodov), vysokú hodnotu Zelenyho testu. Navyše má aj vysokú až veľmi vysokú väznosť múky.

Odroda má vysokú odolnosť voči múčnatke trávovej, hrdzi plevovej a veľmi dobrú voči listovým škvrnitostiam a fuzariózam v klase.

Moschus dosahuje vynikajúce úrody vo všetkých výrobných oblastiach. Výhodou je možnosť pestovania po obilnine aj kukurici. Je vhodná aj na neskorší výsev a je veľmi dobre odolná voči poliehaniu. Moschus sa v Nemecku zaradil medzi najzdravšie odrody kvality E.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá veľmi dobrá veľmi dobrá 45 – 47 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

Maurizio

pšenica ozimná OSINATÁ

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Maurizio je skorá odroda stredne vysokého vzrastu s potravinárskou kvalitou E. Klas má stredne dlhý, paralelný tvar s krátkymi osinami na vrchole klasu. Odroda dosahuje dobrú úrodnosť. Vyznačuje sa vysokou objemovou hmotnosťou, vysokou hodnotou Zelenyho testu a má vysoký obsah dusíkatých látok. Vo všeobecnosti odroda vykazuje dobrý zdravotný stav. Medzi jej najväčšie prednosti patrí veľmi dobrá odolnosť voči vyzimovaniu a voči chorobám. Odporúčaný výsevok je 450 klíčivých zŕn/m². Odroda je vhodná najmä do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Odroda má vysokú odolnosť voči múčnatke trávovej, hrdzi plevovej a veľmi dobrú voči listovým škvrnitostiam a fuzariózam v klase.

Moschus dosahuje vynikajúce úrody vo všetkých výrobných oblastiach. Výhodou je možnosť pestovania po obilnine aj kukurici. Je vhodná aj na neskorší výsev a je veľmi dobre odolná voči poliehaniu. Moschus sa v Nemecku zaradil medzi najzdravšie odrody kvality E.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá stredná dobrá 47 4,5 veľmi dobrá dobrá

Messino

pšenica ozimná OSINATÁ

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Messino má vynikajúcu potravinársku kvalitu E.

Je to stredne skorá, osinatá odroda, ktorá má dobrú odolnosť voči bežným chorobám.

Rastliny sú  vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu.

Messino je odroda vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Odporúčaný výsevok je 4,5 MKS/ha vo všetkých výrobných oblastiach.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá stredná dobrá 45 4,5 dobrá dobrá

RGT Laurot

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Laurot je stredne skorá odroda s veľmi dobrou potravinárskou kvalitou E (8).

Je stredného vzrastu s vysokou schopnosťou odnožovania, vysokou objemovou hmotnosťou a vysokou hodnotou Zelenyho testu. Odroda má dobrú mrazuvzdornosť a dobrú odolnosť proti poliehaniu. Taktiež má dobrú odolnosť proti múčnatke a hrdzi pšeničnej. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou proti hrdzi plevovej a škvrnitostiam.

RGT Laurot je vhodný do všetkých výrobných oblastí, ale predovšetkým do kukuričnej, repnej a do prísuškových oblastí. Odroda je vhodná na neskorý výsev a na pestovanie po obilnine.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá vysoká dobrá dobrá 43,3 3 – 4,2 dobrá veľmi dobrá

RGT Noucamp

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Noucamp je odroda, ktorá v sebe zahŕňa kombináciu vysokej kvality a vysokej úrody.

Je to stredne skorá  odroda s dobrým zdravotným stavom.

Rastliny sú stredne vysokého vzrastu s dobrou schopnosťou odnožovania. Odroda je odolná voči poliehaniu, vyniká výbornou mrazuvzdornosťou a tiež  dobrou suchovzdornosťou.

Nakoľko sa jedná o veľmi plastickú odrodu, jej pestovanie je možné vo všetkých výrobných oblastiach a po akejkoľvek predplodine. Odporúča sa stredná až vysoká intenzita pestovania.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá veľmi dobrá veľmi dobrá 48 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

RGT Verbum

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Verbum vznikla krížením odrôd Biscay x Mulan. Je to skorá odroda s výbornou potravinárskou kvalitou E (8), najväčším úrodovým potenciálom a vysokou výnosovou stabilitou.

Odroda je stredného vzrastu s dobrou schopnosťou odnožovania. Má veľmi dobrú objemovú hmotnosť a vysokú hodnotu Zelenyho testu.

Vyznačuje sa dobrou mrazuvzdornosťou, dobrou odolnosťou proti poliehaniu a odolnosťou voči hrdzi plevovej a škvrnitostiam.

RGT Verbum je vhodná do všetkých výrobných oblastí a na pestovanie po obilnine.

Počas ŠOS dosiahla veľmi vysoké úrody vo všetkých výrobných oblastiach (až 120,6 % na priemer kontrol).

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá dobrá vysoká 46,5 4 – 4,5 dobrá veľmi dobrá

LG Imposanto

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Imposanto je najúrodnejšia A-odroda v skúškach pre odporúčanie odrôd  ÚKZÚZ 2014-2017 v RVO ČR. V trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ 2014-2016 dosiahla veľmi vysokú úrodu v repárskej, obilninárskej a zemiakárskej výrobnej oblasti.

LG Imposanto je odroda, ktorej  najväčšie prednosti  sú úrodový potenciál, zdravotný stav, mrazuvzdornosť a kvalita. Odroda tiež vyniká výbornou schopnosťou odnožovania, vysokou odolnosťou proti poliehaniu a optimálnou HTS. Dosahuje vysoké a stabilné pádové číslo a veľmi dobrú hodnotu Zelenyho testu.

LG Imposato vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu, výbornou odolnosťou voči múčnatke trávovej, steblolamu, hrdzi pšeničnej aj hrdzi plevovej.

Odroda je vhodná do všetkých výrobných oblastí. Pri dodržaní správnej agrotechniky pestovania je  možné pestovanie po kukurici a obilnine. Odroda znáša aj neskorší výsev.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká vysoká vysoká 46 3,5 – 4,7 veľmi dobrá dobrá

RGT Kvarteto

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Kvarteto vznikla krížením odrôd Mulan x Sakura.  Jedná sa o stredne skorú, bezosinatú  odrodu s dobrou potravinárskou kvalitou A (7). Rastlina je stredného vzrastu. Biely klas je stredne hustý, stredne dlhý a má paralelný tvar. Na vrchole klasu sa nachádzajú stredne dlhé osinky. Celkovo má odroda dobrý zdravotný stav. Odroda dosahuje stabilné číslo poklesu a stredný až vyšší obsah dusíkatých látok a dobrú objemovú hmotnosť. Väznosť vody múkou je vysoká.

Odroda počas SOŠ v rokoch 2015-2018 dosiahla priemernú úrodu 112,3% na úrodu kontrolovaných odrôd. Odroda má dobrú odolnosť voči vyzimovaniu aj poliehaniu.

RGT Kvarteto vyniká vysokou odolnosťou proti hrdzi pšeničnej, hrdzi plevovej, múčnatke trávovej a škvrnitostiam na listoch.

Odroda je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá vysoká dobrá dobrá 40 – 42 4,0 – 4,5 dobrá dobrá

Rebell

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Rebell má dobrú potravinársku kvalitu A.

Je to poloneskorá odroda s dobrým zdravotným stavom a veľmi dobrou odolnosťou voči hrdzi pšeničnej, chorobám piat stebiel a múčnatke trávovej.

Rastliny sú nižšieho vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a dobrou odolnosťou proti vyzimovaniu.

Rebell je plastická odroda, takzvaného kompenzačného typu, s vysokým počtom zŕn v klase.

Odroda je mimoriadne vhodná do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Je to odroda, ktorá veľmi dobre znáša neskoré výsevy a veľmi dobre sa vyrovnáva s jarnými a letnými prísuškami.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
poloskorá dobrá vysoká vysoká 44 3,5 – 4,5 dobrá dobrá

Viriato

pšenica ozimná OSINATÁ

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Viriato má dobrú potravinársku kvalitu A so stabilnou a veľkou objemovou hmotnosťou  zrna.

Je to skorá osinatá odroda s dobrou odolnosťou voči chorobám.

Rastliny sú nízke s veľmi dobrým odnožovaním a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu.  Vyznačuje sa vysokou mrazuvzdornosťou.

Táto odroda sa môže pochváliť plasticitou a vysokými úrodami vo všetkých výrobných oblastiach. Vhodná je na pestovanie po akejkoľvek predplodine.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá vysoká vysoká dobrá 47 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

LG Mocca

pšenica ozimná OBLÁTKOVÁ

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Pšenica LG Mocca má hneď viacero predností. Najvýznamnejším faktorom je úroda. Jedná sa totiž o najúrodnejšiu kŕmnu odrodu na trhu v trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ 2016-2018. Excelentný zdravotný stav je ďalším významným faktorom. Má veľmi vysokú odolnosť voči virózam  WDV, hrdzi plevovej, hrdzi pšeničnej, múčnatke trávovej a klasovým chorobám. Odroda je vhodná aj do suchších podmienok a má veľmi dobrú mrazuvzdornosť.

LG Mocca dosahuje vynikajúce úrody vo všetkých výrobných oblastiach. Znáša aj neskorú sejbu

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá dobrá veľmi dobrá výborná 43 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

Grizzly

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Grizzly je poloneskorá kŕmna odroda. Vyznačuje sa nízkym obsahom lepku a vysokým obsahom škrobu, čím ideálne spĺňa predpoklady na kŕmnu odrodu.

Je to veľmi výkonná odroda s dobrým zdravotným stavom.

Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Mrazuvzdornosť môžeme hodnotiť ako strednú až dobrú.

Grizzly je veľmi plastická odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach, kde sa vyznačuje rekordnými úrodami. Je nenáročná na predplodinu.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
polo neskorá vysoká dobrá vysoká 48 3,5 – 4,5 dobrá dobrá

Auradur

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Auradur je skorá odroda tvrdej pšenice, ktorá vyniká nadpriemernou kvalitou.

Rastliny sú vysoké s vyššou schopnosťou odnožovania a vyššou úrovňou sklovitosti. Odroda má slabšiu odolnosť voči poliehaniu, preto doporučujeme použitie morforegulátora. Mrazuvzdornosť tejto odrody je slabšia. Optimálny termín sejby od 25.9. do 10.10. Odporúčaný výsevok je 440  klíčivých zŕn/m². Auradur je odroda vhodná na pestovanie v kukuričnej výrobnej oblasti, po lepších predplodinách.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá stredná stredná 45 – 52 4,0 – 4,4 stredná dobrá

IS Fortidur

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

IS Fortidur je stredne neskorá, nižšia odroda, ktorá bola vyšľachtená z kríženia (Biensur x IS Karmadur) x IS Karmadur.  Medzi najväčšie prednosti odrody patrí spoľahlivá zimuvzdornosť, vysoké a stabilné úrody, nadpriemerná stabilita sklovitosti zrna. Schopnosť odnožovania je vysoká. Rastliny sú nízkeho až stredného vzrastu so strednou odolnosťou proti poliehaniu. Má strednú odolnosť proti listovým a klasovým chorobám a vysoký  úrodový potenciál. Cestovinárska akosť odrody je výborná a v porovnaní s odrodou IS Karmadur vykazuje vyššiu stabilitu.

Odroda IS Fortidur je vhodná na pestovanie v kukuričnej výrobnej oblasti, ale možno ju pestovať aj v teplejších oblastiach repnej výrobnej oblasti. Neodporúčame ju pestovať po kukurici na zrno pre vyššie riziko napadnutia klasov fuzariózami. V niektorých oblastiach môže byť citlivejšia na múčnatku. V intenzívnych podmienkach je potrebné použiť strednú dávku morforegulátora. Optimálny termín sejby je 1.10. – 15.10.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká stredná stredná 42 – 44 4,5 – 5,0 dobrá dobrá

Sambadur

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Odroda Sambadur vznikla krížením odrôd Durobonus a Lunadur. Jej výnosový potenciál počas posledných dvoch rokov pestovania prevyšoval v priemere o 2 % odrodu Tempodur a o 6 % odrodu Wintergold. Sambadur dozrieva o 2 dni neskôr ako odroda Auradur. Je to stredne skorá odroda pšenice.

Porast je vo všeobecnosti nižšieho vzrastu s tmavými osinkami na klase.

HTS je stredná až vyššia. Hektolitrová váha je stredná až vyššia, v priemere 80,3 kg. Sklovitosť je v priemere 87,1 %. Odroda má veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu a dobrú odolnosť voči vyzimovaniu.

Sambadur má, tak ako všetky tvrdé pšenice, nižšiu odolnosť voči klasovým fuzáriám. Optimálny termín sejby je od 25.9. do 10.10. a odporúčaný výsevok je 400  klíčivých zŕn/m². Sambadur je kvalitatívne podobná odrode Lupidur.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá veľmi dobrá dobrá 45 – 47 4 dobrá dobrá

Casanova

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Casanova je skorá dvojradová odroda so sladovníckou kvalitou. Patrí medzi najpestovanejšie odrody na Slovensku s podielom 35 % množiteľských plôch v roku 2018. Je to jedna s najúrodnejších sladovníckych odrôd ozimného jačmeňa v sortimente s dobrým zdravotným stavom. Vyznačuje sa vysokou odolnosť voči múčnatke trávovej, veľmi dobrou odolnosť voči hrdzi jačmennej a komplexu hnedých škvrnitostí. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou schopnosťou odnožovania a dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

Casanova je plastická, vysoko úrodná odroda, vhodná do všetkých výrobných oblastí, dobre znáša aj pestovanie po obilnine. Vyznačuje sa veľkým zrnom a vysokou výťažnosťou predného zrna.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá vysoká dobrá 48 3,5 – 4,0 dobrá dobrá

LG Triumph

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Triumph je najpestovanejší šesťradový ozimný jačmeň v Českej republike. Najúrodnejšia odroda v registrovanom sortimente v Českej republike v štvorročnom priemere SDO ÚKZÚZ 2015 – 2018. Dosahuje výborný zdravotný stav, vysokú odolnosť voči rynchospóriovej škvrnitosti. Veľmi dobrú odolnosť voči múčnatke trávovej aj hrdzi jačmennej. Dobrú odolnosť proti komplexu hnedých škvrnitostí. Odroda je odolná proti poliehaniu. Má veľké zrno s HTS 47 g.

LG Triumph je vhodný na pestovanie do všetkých výrobných oblastí. Túto odrodu je možné pestovať aj po obilnine.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká vysoká 47 3,5 – 4,3 dobrá dobrá